UROBÍME KARLOVU VES LEPŠOU

Rozhodnutie kandidovať na starostu sa u mňa nezrodilo rýchlo a ani jednoducho. Prešiel som veľký kus sveta. Zažil som fungujúce mestá, dopravu, krásnu zeleň, bezpečné cesty, pekné a čisté chodníky.

Chcel som to, čo som obdivoval za hranicami, zažívať aj doma – v Karlovej Vsi. Preto vo mne dozrel impulz kandidovať a ponúknuť Karlovešťanom starostu, ktorý je ľudský, reaguje na súčasnú dobu, je odborne silný a nemá čo skrývať.

Karlova Ves potrebuje zmenu, menej konfliktov, viac tvorivého zázemia a hlavne výsledky vo verejnom priestore.

Zastavíme nežiadúcu výstavbu, zlepšíme stav chodníkov, schodísk a ciest. Zasadíme stromy a kvety. Budeme bojovať na správnych miestach za práva obyvateľov Karlovej Vsi. Urobíme skutočnú reformu parkovacej politiky a ešte viac komunitne prepojíme Karlovešťanov naprieč generáciami.

Je mi cťou a výzvou viesť do komunálnych volieb v Karlovej Vsi širokú pravicovú koalíciu. Ďakujem stranám KDH, SaS, SME RODINA a OKS za dôveru pri kandidatúre na starostu.

Vytvorili sme odborne a charakterovo silný tím s ambicióznym, ale plne realizovateľným programom.

S pokorou sa k Vám prihovárame a ponúkame riešenia.

Mgr. Anton Šmotlák (35r)
kandidát na starostu Karlovej Vsi