3 bilboardy

Vizuálny smog je nepríjemnou stránkou života ľudí v meste. Esteticky a vizuálne narúša charakter a históriu verejného priestoru.
Ako starosta by som v maximálnej miere využil svoje kompetenčné možnosti na reguláciu reklamného zamorenia.
Zároveň som si plne vedomý toho, že nemám k dispozícií Karloveské noviny či vybudovanú infraštruktúru z MiU.
Preto som sa rozhodol pre kompromis a to mať v Karlovej Vsi len 3 bilbordy. Verím, že to karlovešťania pochopia