Blog

Poctivá hra

Dnes je veľkým fenoménom ísť do volieb ako nezávislý. Vidíme to na celom Slovensku a aj v našej Bratislave. Politici, ktorí ešte pred niekoľkými mesiacmi boli členmi najrôznejších strán, sa dnes hrdia nálepkou – nezávislí. Dúfajú, že ľudia zabudnú na ich minulosť a nezávislosťou sa otvoria širšiemu okruhu voličov.

Odmietol som ísť ľahšou cestou. Minulosť mám kryštáľovo čistú a kandidujem poctivo a otvorene, ako člen politickej strany. Vyštudoval som politológiu, od 16 rokov som aktívny vo verejnom priestore a mám v sebe zápal, aj prostredníctvom politiky riešiť problémy ľudí. Hlásim sa k politickej značke, ktorú reprezentujem a k stranám, ktoré ma podporujú.

Je to priame a férové. Máte lepšiu predstavu, kto som, aké hodnoty zastávam a keďže som prešiel hlasovaním už pri nominácii, tak máte väčšiu istotu, že spĺňam požiadavky na starostu či poslanca.

Voľte srdcom aj rozumom

Zeleň a čistota

Moji priatelia vedia, že chodím často a veľa pešo. Vždy ma mrzí, keď vidím, že aj malé obce a mestečká kúsok za hranicami, majú zeleň v lepšom stave, ako malebná a krásna mestská časť, akou bez pochýb Karlova Ves stále je.

Musíme na mnohých miestach nahradiť vychodené a zošliapané trávnaté plochy, novou kvalitnou zeleňou. Zasadiť stromy a kvety. Odmietam prijať tézu „veď to mesto“. Nie mesto, ale aktívny starosta musí vyriešiť zeleň a mestu len potom poslať faktúru. Treba posilniť aj upratovacie tímy, ktoré budú vo väčšom meradle upratovať a čistiť ulice a chodníky. Zároveň
plánujem zaviesť okrskové poriadkové hliadky, ktoré budú monitorovať a nahlasovať znečistenie vo verejnom priestore.

Spoločne dokážeme skrášliť a skultivovať verejný priestor pre rodiny, deti, našich starkých aj  mladých. 

Parkovanie pre ľudí

Obyvatelia Karlovej Vsi veľmi dobre poznajú, aký máme problém s parkovaním. Za posledné roky sa s parkovacou politikou napriek mediálnemu obrazu, ktorý vytvára mestská časť, nič zmysluplné neurobilo. Dve ulice s vyhradeným parkovaním pre rezidentov, naozaj problém
nerieši, len sa presunul o ulicu ďalej.

Preto navrhujeme sumárny balík opatrení, ktorý navráti ľuďom dôstojnejšie parkovanie. Musíme v súlade s hlavným mestom zaviesť bezplatnú rezidenčnú parkovaciu politiku na celom území Karlovej Vsi, ruka v ruke so zvýšením kapacít parkovacích miest. Otvoriť ľudom parkoviská pri obchodných reťazcoch vo večerných hodinách. Zaviesť mobilnú aplikáciu pre rýchlu rezerváciu vyhradených miest, kde ich majiteľ jedným klikom uvoľní, aby si miesto niekto iný mohol za prijateľný poplatok zakúpiť. Možností máme veľa, len musíme mať odvahu ich zrealizovať. My tú odvahu máme.

Anton Šmotlák

3 bilboardy

Vizuálny smog je nepríjemnou stránkou života ľudí v meste. Esteticky a vizuálne narúša charakter a históriu verejného priestoru.
Ako starosta by som v maximálnej miere využil svoje kompetenčné možnosti na reguláciu reklamného zamorenia.
Zároveň som si plne vedomý toho, že nemám k dispozícií Karloveské noviny či vybudovanú infraštruktúru z MiU.
Preto som sa rozhodol pre kompromis a to mať v Karlovej Vsi len 3 bilbordy. Verím, že to karlovešťania pochopia