Parkovanie pre ľudí

Obyvatelia Karlovej Vsi veľmi dobre poznajú, aký máme problém s parkovaním. Za posledné roky sa s parkovacou politikou napriek mediálnemu obrazu, ktorý vytvára mestská časť, nič zmysluplné neurobilo. Dve ulice s vyhradeným parkovaním pre rezidentov, naozaj problém
nerieši, len sa presunul o ulicu ďalej.

Preto navrhujeme sumárny balík opatrení, ktorý navráti ľuďom dôstojnejšie parkovanie. Musíme v súlade s hlavným mestom zaviesť bezplatnú rezidenčnú parkovaciu politiku na celom území Karlovej Vsi, ruka v ruke so zvýšením kapacít parkovacích miest. Otvoriť ľudom parkoviská pri obchodných reťazcoch vo večerných hodinách. Zaviesť mobilnú aplikáciu pre rýchlu rezerváciu vyhradených miest, kde ich majiteľ jedným klikom uvoľní, aby si miesto niekto iný mohol za prijateľný poplatok zakúpiť. Možností máme veľa, len musíme mať odvahu ich zrealizovať. My tú odvahu máme.

Anton Šmotlák