Program

  1. miestny úrad otvorený Karloveštanom
  2. transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami
  3. rekonštrukcia zničených chodníkov a ciest
  4. starostlivosť o zelené trávniky, stromy a nová výsadba kvetov
  5. podpora rodinných centier, športu a senior klubov
  6. čistota a zveladenie nášho spoločného verejného priestranstva
  7. podpora našich škôl, škôlok a aktívneho života detí a mládeže
  8. silnou spoluprácou s magistrátom vytváranie spoločných projektov
    pre Karlovu Ves