Zeleň a čistota

Moji priatelia vedia, že chodím často a veľa pešo. Vždy ma mrzí, keď vidím, že aj malé obce a mestečká kúsok za hranicami, majú zeleň v lepšom stave, ako malebná a krásna mestská časť, akou bez pochýb Karlova Ves stále je.

Musíme na mnohých miestach nahradiť vychodené a zošliapané trávnaté plochy, novou kvalitnou zeleňou. Zasadiť stromy a kvety. Odmietam prijať tézu „veď to mesto“. Nie mesto, ale aktívny starosta musí vyriešiť zeleň a mestu len potom poslať faktúru. Treba posilniť aj upratovacie tímy, ktoré budú vo väčšom meradle upratovať a čistiť ulice a chodníky. Zároveň
plánujem zaviesť okrskové poriadkové hliadky, ktoré budú monitorovať a nahlasovať znečistenie vo verejnom priestore.

Spoločne dokážeme skrášliť a skultivovať verejný priestor pre rodiny, deti, našich starkých aj  mladých.